Hem

 Swish 1230 655 332  Plusgiro 185 59 62-5

Om oss - klicka här

Arousal - klicka här

Vi behövs -för att sprida information om hur viktiga sinnena är för välmående. Det är användbar information för alla, men peciellt om man har avvikande sinnesupplevelser som vid autism och ADHD.

Du behövs -för är du med blir vi fler som kan samla, utveckla och sprida kunskap om sinnena. Vi blir fler som kan ställa konstruktiva frågor, dela med oss av erfarenhet och stötta varandra.

Tillsammans kan vi -bli lyssnade på och ta plats i kommunala och regionala sammanhang som berör frågor vi anser viktiga.

Som medlem får du - glädjen och tillfredställelsen av att vara med i en förening som arbetar för att förbättra tillvaron för en grupp människor och ett fält som inte blir uppmärksammat.

Du får ett informationsblad i månaden om föreningen, tips och ideer kring sinnen och perception.

Du har en förening som du kan engagera dig i och få en gemenskap med andra som också tycker sinnen och perception är ett viktigt, spännande och utvecklande kunskapsfält att lära sig mer om.

Du har som ytterligare en medlemsförmån möjlighet att återhämta dig i Antons Hus/Tallstigen och ta del av olika sinnesstrategier och en underbar sinnesträdgård.

Som besökare på hemsidan - kan du få mer vetskap om vad vi menar med sinnen och perception.

Sinnen - klicka här

Perception - klicka här

Bli medlem i Föreningen Sinnen & Perception!


Bli  medlem

Fyll i formuläret!

Det kostar 100 kr kalenderår/person att bli medlem i föreningen.

Du kan Swisha medlemsavgiften till 1230 655 332 eller

till Plusgiro 185 59 62-5, skriv ditt namn, så att betalningen kommer rätt.

Du får en bekräftelse via mejl på ditt medlemskap. Uppstår problem mejla medlem@sinnenperception.se 

Dina lämnade personuppgifter kommer aldrig, utan din tillåtelse, lämnas till annan part, utan endast finnas med i Föreningen Sinnen & Perceptions medlemsregister, som handhas av föreningens styrelse.

Intresseanmälan till

Antons Hus/Tallstigen

Klicka HÄR